Blog

Guide til dig med tandskade

Tænderne spiller en altafgørende rolle i dit ansigts udstråling og skaber således også tanken om at velplejede tænder og et strålende smil også er ensbetydende med en person der i det hele taget passer godt på sig selv og sin krop. Udover det har dine tænders helbredstilstand også en stor betydning for dit generelle helbred. Og det er derfor naturligvis vigtigt at passe godt på sine tænder.

Opstår en Tandskade er det derfor ekstremt vigtigt at man sørge for at opsøge en tandlæge så hurtigt som overhovedet muligt. Der kan forekommer forskellige bivirkninger og konsekvenser ved en sådan skade, og alle har en difference ramme af forskellig grad. Men det er ikke det stod mindre altafgørende at man får det ordnet.

Når man taler om en tandskade vil denne ofte opstå som akut. Dog er det ikke ensbetydende med at årsagen ligeledes har været akut. Der kan være flere årsager til skaden. 

Naturligvis er det altid en god ide at kontakte sin egen tandlæge hvis tandskaden opstår inden for din tandlæges egen åbningstid. Din egen tandlæge har et større kendskab til dig som patient og også din historik for tandpleje. Hvis dette ikke kan lade sig gøre skal man med det samme kontakte lægevagten som så vil guide dig igennem så godt som muligt. De vil sammen med dig afgøre hvordan du skal forholde dig indtil muligheden for at komme til tandlægen opstår.

Der er dog en mulighed for at du selv kan gøre noget for at begrænse problemerne inden du kan komme til tandlægen. Hvis du i forbindelse med din tandskade har tabt eller knækket et stykke af din tand, skal du straks finde dette stykke, sågar det er muligt. Hvis dette kan lade sig gøre skal du så vidt som muligt opbevare den i munden. Dette lyder måske mærkværdigt, men det forhindrer at tanden tørrer ud og dette kan øge dine chancer for at din egen tand kan genindsættes.

Udover dette er det også en god ide at undgå at spise eller drikke indtil du har fået tandskaden tilset. Hvis der derfor er tale om et urealistisk antal af mange timer anbefales det at man holder sig til flydende kost. Og at man ligledes holder sig fra varme temperaturer i form af drikke og fødevarer.

Det handler i bund og grund om at være forberedt så godt som muligt hvis der skulle opstå en Tandskade, og derfor kan du læse mere dybdegående ved at følge dette link.