Blog

Gennemsigtighed skaber bedre arbejdsforhold og højere produktivitet

Gør det let og overskueligt – både for dig og dine ansatte 

En overskuelig måde at holde styr på timeregistrering er ved at anvende et stempelur – uret sikrer nemlig, at timeregistreringen sker manuelt, hvorved det ikke er den enkeltes ansvar at holde styr på sine timer. Et ansvar der for den enkelte medarbejder kan være ganske befriende og tilmed tiltrængt at blive fritaget for. Det kan nemlig være ganske tidskrævende og tilmed besværligt at holde styr på de eksakte tidspunkter – hvilket kan danne grobund for fejl og misforståelser. To ting vi gerne vil være foruden, og som udelukkende skaber bøvl. 

Ved at bruge et såkaldt stempel ur, sørger du for at dine ansatte hurtigt og enkelt kan registrere deres arbejdede timer. Det betyder også, at der skabes grobund for, at denne del af processen sker fejlfrit. Det sikrer samtidig også, at du på forhånd sikrer, at ingen bliver snydt rent lønmæssigt. Ved at registrere timerne manuelt i et stempelsystem, vil det være en vis grad af gennemsigtighed – det betyder også, at skulle nogle føle sig snydt eller opstår der uenighed om noget, vil man ganske manuelt kunne gennemgå timeantallet i fællesskab. Dermed kan eventuelle misforståelser også hurtigt afklares, hvorved disse ikke får lov til at fylde. 

Gennemsigtighed skaber bedre arbejdsforhold og højere produktivitet

Jeg er af den overbevisning, at en gennemsigtig arbejdsplads med gode arbejdsforhold, skaber mere produktivitet og større effektivitet hos den enkelte ansatte. Der skabes en tro på at tingenen sker korrekt og at arbejdede timer og lønudbetalingen går hånd i hånd. Frygten for at blive snydt minimeres betydeligt, og skulle uheldet eller fejlen være ude, kan et via stempeluret hurtigt afklares. Dermed ved den ansatte, at de altid har mulighed for at dokumentere eventuelle fejl, mangler eller misforståelser. 

Samtidig skaber denne gennemsigtighed også overskuelighed hos lederen. I og med at lederen ikke længere er nødsaget til at holde styr på timerne på egen hånd, men i stedet for kan alliere sig med et redskab, der tydeligt taler sit eget sprog. Dermed kan lederen i stedet koncentrere sig om de ting, der for alvor er vigtige for virksomheden. 

En smart og effektiv løsning der vil komme alle – ansatte som ledere – til glæde og gavn.

Det vigtigste er blot for at opretholde god trivsel og en harmonisk arbejdsplads med arbejdslyst- og glæde, at systemet ikke får en hæmmende effekt på de ansatte, idet de kan føle sig udsat for overvågning, som kan bunde i mistillid. Det er vigtigt med en åben og informativ dialog, der skal fremme de gode ting ved systemet.