Blog

Alt du skal vide om et børnetestamente

Hvad er et børnetestamente og hvordan får man det? 

Her er alt, du bør vide om børnetestamentet. Det nemlig en en erklæring, hvor du som forældre tilkendegiver, hvem der skal have forældremyndigheden over jeres mindre børn, hvis du går f.eks går bort. Et børnetestamente udgør dermed tryghed for børnene, hvis det værste skulle ske og er derfor jeres sikkerhed til at føle jer trygge. Et Børnetestamente bliver vurderet af Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen), som tager stilling til spørgsmålet om, hvem der skal have forældremyndigheden over børnene hvis der skulle ske et dødsfald. Med testamentet kan man ikke forpligte Familieretshuset til at følge dine ønsker, da det blot er en erklæring, hvor du som forælder tilkendegiver dine fremtidige ønsker. 

I kan hos Legal Doc få hjælp til at lave et børnetestamente. Når du har oprettet dit børnetestamente hos Legal Doc, skal dokumentet blot dateres og underskrives. Børnetestamentet vil herefter være juridisk gyldigt oprettet. Du slipper for at skulle tænke på andet, for det skal hverken stemples, tinglyses, underskrives eller andet for at være gyldigt oprettet. Når du har oprettet testamentet, har du to muligheder for at sikre sig, at Familieretshuset får kendskab til dine ønsker, hvis uheldet skulle være ude. 

Nedenstående to løsninger er et bud på, hvordan testementet kan overddrages. 

  • Den ene løsning er, at i  overdrager børnetestamentet til den person, som skal overtage forældremyndigheden. På den måde kan i sikre jer at den rette person har børnetestamentet i sin varetægt og kan rette henvendelse til Familieretshuset, hvis du/I dør. 
  • Den anden løsning er at i  underskrive børnetestamentet hos en notar i den lokale byret. Familieretshuset får herved automatisk kendskab til jeres ønske, da Børnetestamentet bliver opbevaret i Centralregistret for Testamenter. 

Hos Legal doc anbefaler man at du tager en dialog med de personer, der skal påtage sig forældremyndigheden, således at du sikrer dig, at personen er indforstået med opgavens omfang. For det kan være en stor opgave at tage. Derudover anbefaler legal doc at du underskriver børnetestamentet hos en notar, efter du har oprettet dokumentet, selvom dette ikke er et gyldighedskrav. Således undgår du, at der på et senere tidspunkt opstår spørgsmål om dokumentets gyldighed. Desuden vil du også være sikker på, at Familieretshuset får kendskab til dine ønsker ved behandling af sagen om forældremyndighed.

Du kan få meget mere vejledning og hjælp hos Legal doc, de er uddannede jurister og har arbejdet og kendskab til hele området omkring børnetestementer.